General humanitarian education

Humanitārais komplekts

Programmas licencēšanas ID: V_2940

Akreditācijas ID: AP_1475, akreditācijas derīguma termiņš 04.04.2028

Rīgas Tālmācības vidusskola piedāvā komplektu, kurā jāapgūst apvienots dabaszinību kurss (nav atsevišķi fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) un kurss “Dizains un tehnoloģijas I”.

Kursā “Kultūra un māksla I” var izvēlēties apgūt mūziku vai vizuālo mākslu. Kursā "Sports un veselība" apgūst tikai mācību satura teorētisko daļu.

Par programmas apguvi Rīgas Tālmācības vidusskola izsniedz valsts izglītības dokumentuatestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Mācību maksa:

EUR 47.50 mēnesī (9 maksājumi) uzsākot mācības septembrī.

Humanitārais komplekts sastāv no šādiem kursiem:

Vari iepazīties ar īsu katra kursa satura aprakstu atbilstoši valsts standartam izglītībā.

Padziļināto kursu var izvēlēties tikai, ja ir apgūts atbilstošais pamatkurss (pamatkursi ir apzīmēti ar romiešu cipariem I, piemēram, Latviešu valoda I, Kultūra un māksla I, utt.).

Ne mazāk kā 2 padziļinātājos kursos jākārto valsts eksāmeni.

PROJEKTA DARBS  ir obligāts visiem, tas jāveic saistībā ar vienu vai vairākiem padziļinātajiem kursiem un jāaizstāv kā pētniecības, jaunrades vai sabiedriskais darbs.

Pamatkursu un padziļināto kursu apraksti pa mācību jomām pieejami skola2030.lv mājas lapā ŠEIT

 

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Informācija skolēniem par SKOLA2030 

Informācija vecākiem par SKOLA2030 

Informācija par mācību norisi un iestāšanos vidusskolā