Pamatizglītība

ZIEMAS UZŅEMŠANA

 

 Mācības sākt vari arī 2. semestrī.
 Iestājoties uzrādi 1. semestra liecību! Lai saņemtu dokumentu veidlapas
 par iestāšanos, aizpildi pieteikumu sākumlapā: PIETEIKUMS

 Mēs ar Tevi sazināsimies un precizēsim jautājumus!

 

 

Pamatizglītība

Tālmācības pamatskola

Izglītības programmas kods: 23011114
Programmas licence Nr.V-8013, izsniegta 25.06.2015.
Akreditācijas lapa Nr.9827, izsniegta 04.04.2016.

Mācību maksa:

EUR 65.50 mēnesī (9 maksājumi), uzsākot mācības septembrī.

Tālmācības pamatskola piedāvā apgūt 7.–9. klases mācību programmu un iegūt pamatizglītību tiem, kuriem nav iespēju regulāri klātienē apmeklēt izglītības iestādi ģimenes apstākļu, darba, sporta, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ.

Programma atbilst valsts pamatizglītības standartam, tajā ietverti visi valsts noteiktie obligātie mācību priekšmeti:

 

 7. klase 

 8. klase 

 9. klase 

Latviešu valoda

3

3

3

Angļu valoda

3

3

3

Krievu valoda

3

3

3

Matemātika

3

3

3

Informātika

2

 

 

Bioloģija

2

2

2

Ķīmija

 

2

2

Fizika

 

2

2

Ģeogrāfija

2

2

2

Latvijas vēsture

2

2

2

Pasaules vēsture

2

2

2

Sociālās zinības

2

2

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika

2

2

2

Vizuālā māksla

2

2

2

Ieskaišu skaits kopā 

30

32

32

Programmas apguvei ir izveidots mācību, konsultāciju un pārbaudes darbu plāns. Katru mēnesi pēc plāna jāmācās 3 – 4 mācību priekšmeti.

 1. RTV mācību e-vidē ir pieejami visi programmas apguvei nepieciešamie mācību materiāli, videolekcijas, pašpārbaudes darbi, konsultāciju/vebināru ieraksti, papildmateriāli.
 2. Pirms pārbaudes darbiem notiek online konsultācijas - vebināri. Ieslēdz datoru un piedalies! Ja tiešām tajā laikā nevari piedalīties – noskaties vebināra ierakstu.
 3. Ieteicams izveidot savu dienas vai nedēļas mācību ritmu – noteiktus laikus, kad mācīties. Mācību tempu, laiku, vietu, apjomu izvēlies pats atbilstoši savām interesēm. Katra mēneša mācību cikls pēc noteikta grafika noslēdzas ar testu un ieskaiti mācību priekšmetā. Pārbaudes darbi jāpilda RTV mācību e-vidē, ieplānojot laiku to veikšanai.
 4. Jāiegūst sekmīgi vērtējumi visos mācību priekšmetos. Iepriekš citās skolās iegūtie sekmīgie vērtējumi tiek ieskaitīti.
 5. Ja ieskaitē vērtējums nav apmierinošs, ieskaiti var kārtot vēlreiz 2.variantā.
 6. Var saņemt individuālu konsultāciju, izmantojot programmu Skype vai sazinoties ar pedagogu RTV mācību e-vidē.
sākt mācīties

9. klases noslēgumā valsts noteiktos datumos skolā klātienē jānokārto obligātie valsts eksāmeni latviešu valodā, matemātikā, Latvijas vēsturē un vienā svešvalodā – angļu vai krievu.

Par programmas apguvi Rīgas Tālmācības vidusskola izsniedz valsts izglītības dokumentu – apliecību par vispārējo pamatizglītību.

Rīgas Tālmācības vidusskolā ir izstrādāta īpaša atbalsta sistēma dažādām sociālām grupām ar iespēju saņemt mācību maksas atlaides.

Maksā ietverti:

 • īpaši tālmācībai veidotie mācību materiāli;
 • videolekcijas;
 • konsultācijas/vebināri pirms pārbaudes darbiem;
 • klātienes grupu konsultācijas pirms eksāmeniem;
 • Skype/Zoom konsultācijas;
 • pārbaudes darbi divos variantos.

Tālmācības pamatskola veido pamatu tālākai izglītībai!

Rīgas Tālmācības vidusskolā iegūtā pamatizglītība nodrošina iespēju turpināt izglītību jebkurā vidējās vispārējās vai vidējās profesionālās izglītības programmā.