Pedagogi

Mūsu lieliskie pasniedzēji

Gunta Lagzda
Latviešu valoda un literatūra
Aina Slesare
Latviešu valoda un literatūra
Indra Barkāne
Latviešu valoda un literatūra
Antra Žilde
Svešvaloda: angļu valoda
Tatjana Gžibovska
Svešvaloda: angļu valoda
Dace Skutele
Svešvaloda: vācu valoda
Anita Šapkova
Svešvaloda: krievu valoda
Renāte Ničiporčika
Latvijas un pasaules vēsture
Jānis Punculis
Sociālās zinības, Latvijas vēsture un Pasaules vēsture
Baiba Miltoviča
Politika un tiesības
Ināra Užule
Matemātika 10.-12.klasē
Inese Siņavska
Matemātika 10.-12. Hum
Liene Logvina
Matemātika 7.-9. klasē
Valentīna Legzdiņa
Bioloģija
Anda Lipste
Bioloģija 7.-9. klasē, dabaszinības 10.-11. Hum, Veselības mācība
Edgars Grīnis
Fizika 8.-9. klasē
Mārīte Grīne
Fizika 10.-12. klasē, Dabaszinības 12. Hum
Andris Stukāns
Informātika
Arvīds Urbanovičs
Ģeogrāfija
Anda Kauliņa
Psiholoģija, skolas psihologs
Ilze Kadiķe
Vizuālā māksla
Ieva Ūdre
Mūzika
Edgars Čerkovskis
Ekonomika
Marina Kazanceva
Bioloģija 7. - 9. klasei
Mikus Madalāns
Ķīmija