Pedagogi

Mūsu lieliskie pasniedzēji

Gunta Lagzda
Latviešu valoda un literatūra vidusskolā
Aina Slesare
Latviešu valoda un literatūra vidusskolā
Indra Barkāne
Latviešu valoda un literatūra pamatskolā
Tatjana Gžibovska
Angļu valoda pamatskolā un vidusskolā
Dace Skutele
Vācu valoda pamatskolā un vidusskolā
Anita Šapkova
Krievu valoda pamatskolā un vidusskolā
Renāte Ničiporčika
Vēsture un sociālās zinības, padziļinātā vēsture vidusskolā
Anita Gintere
Sociālās zinības, Latvijas un pasaules vēsture pamatskolā
Inese Siņavska
Matemātika vidusskolā
Valentīna Legzdiņa
Bioloģija vidusskolā
Marina Kazanceva
Bioloģija pamatskolā
Edgars Grīnis
Fizika, inženierzinības pamatskolā, fizika, astronomija vidusskolā
Mārīte Grīne
Fizika, projektu darbs vidusskolā
Andris Stukāns
Datorika pamatskolā un vidusskolā
Dace Brasliņa
Vizuālā māksla pamatskolā, vizuālā māksla, psiholoģija, vizuāli plastiskā māksla pamatskolā
Ieva Ūdre
Mūzika pamatskolā un vidusskolā
Edgars Čerkovskis
Vēsture un sociālās zinības, padziļinātās sociālās zinības, uzņēmējdarbības pamati vidusskolā
Inta Znotiņa
Programmēšana vidusskolā
Agita Berkmane
Matemātika vidusskolā
Eva Melngaile
Dizains un tehnoloģijas pamatskolā un vidusskolā
Anda Lipste
Ķīmija pamatskolā un vidusskolā
Aiva Gaidule
Dabaszinības, medicīnas pamati vidusskolā
Andris Ģērmanis
Ģeogrāfija pamatskolā un vidusskolā, novadu mācība vidusskolā
Dagnija Rjapolova
Digitālais dizains vidusskolā
Diāna Eglīte
Latviešu valoda un literatūra, radošā rakstīšana vidusskolā
Dace Kravale
Teātra māksla pamatskolā, publiskā uzstāšanās vidusskolā
Aija Eversone
Matemātika pamatskolā
Aija Lagzdiņa
Programmēšana vidusskolā
Toms Benjavs
Angļu valoda vidusskolā
Vija Fiļipenoka
Matemātika vidusskolā
Nataļja Nafikova
Franču valoda
Ļevs Rusilo
Kultūra un māksla vidusskolā
Ilze Lazda
Sports un veselība pamatskolā un vidusskolā