Pedagogi

Mūsu lieliskie pasniedzēji

Gunta Lagzda
Literatūra I (3-4mod), Latviešu valoda I (1-2mod)
Aina Slesare
Literatūra I (1-2mod), Latviešu valoda I (3-4mod)
Indra Barkāne
Latviešu valoda un literatūra (7-9)
Tatjana Gžibovska
Angļu valoda (7-9) - pirmā svešvaloda, AV I (1-2mod)
Dace Skutele
Vācu valoda (7-9), Vācu valoda - otrā svešvaloda (B1)
Anita Šapkova
Krievu valoda (7.-9.), Krievu valoda- otrā svešvaloda (B1)
Renāte Ničiporčika
Vēsture un sociālās zinības I (1-2), Vēsture II
Anita Gintere
Sociālās zinības (7-9), Latvijas un pasaules vēsture (7-9)
Inese Siņavska
Matemātika I (8-10), Matemātika II (1-4,6)
Valentīna Legzdiņa
Bioloģija I, II
Marina Kazanceva
Bioloģija (7-9)
Edgars Grīnis
Fizika (8-9), Inženierzinības (7), Fizika II, SP-astronomija
Mārīte Grīne
Fizika I, projektu darbs
Andris Stukāns
Datorika (7-9), Datorika vsk
Dace Brasliņa
Vizuālā māksla (7-9), Viz.m. I, , SP-Psiholoģija, Vizuāli plast.m.
Ieva Ūdre
Mūzika (7-9), Mūzika I
Edgars Čerkovskis
Vēsture un sociālās zinības I (3-4mod), Soc.zin.II, SP-Uzņēmējdarbības pamati
Inta Znotiņa
Programmēšana I, Programmēšana II (1mod)
Agita Berkmane
Matemātika I (4-7mod), Matemātika II (5,7mod)
Eva Melngaile
Dizains un tehnoloģijas (7-9), Dizains un tehnoloģijas I, II
Anda Lipste
Ķīmija (8-9), Ķīmija I
Aiva Gaidule
Dabaszinības , SP-medicīnas pamati
Andris Ģērmanis
Ģeogrāfija (7-9), Ģeogrāfija I, II, SP-novadu mācība
Dagnija Rjapolova
Digitālais dizains 12. klasei
Diāna Eglīte
Latviešu valoda un literatūra II, SP-radošā rakstīšana
Dace Kravale
Teātra māksla (9), SP-Publiskā uzstāšanās
Aija Eversone
Matemātika 9. klasei
Aija Lagzdiņa
Programmēšana II
Toms Benjavs
Angļu valoda I (3-4mod), AV II - pirmā svešvaloda
Vija Fiļipenoka
Matemātika I (1-3, 11mod)
Nataļja Nafikova
SP-Franču valoda
Ļevs Rusilo
Kultūra un māksla II