Tālmācības programma

Piesakies mācībām un kļūsti par mūsu studentu!

Rīgas Tālmācības Vidusskola

Vadošā tālmācības vidusskola ar 10 gadu pieredzi pamataizglītības un vidējās izglītības nodrošināšanā tālmācības formā

1650 absolventi – lielākais tālmācības absolventu skaits Latvijā!

100% online – īpaši veidota mācību e-vide, visas mācības, konsultācijas un ieskaites tiešsaistē

Internacionāla pieredze sadarbībā ar Somiju, Igauniju, Lietuvu, Islandi, Spāniju un Vāciju

Pieejamība – uzsāc mācības jebkurā brīdī un mācies jebkurā pasaules vietā

Individuāls mācību plāns – mācies paša izvēlētā laikā un tempā

E-vide vienmēr līdzi – pieejama mobilajos telefonos, planšetēs un citās ierīcēs

Draudzīgākā skola – dažādas atlaides sociālajām grupām, ļoti atsaucīga administrācija

Iepriekš iegūtā izglītība tiek atzīta un pielīdzināta, neko nav jāmācās vēlreiz

Īpašs metodisks atbalsts: e-mācību līdzekļi, video, vebināri, online konsultācijas tieši tālmācībai

Iespēja bez maksas apgūt profesionālās izglītības programmu “Panākumu Universitāte” un iegūt apliecību

Elastība - plāno pats, kad, ko un cik ilgi mācīties

Tālmācības programmas

Izvēlies piemērotāko izglītības ceļu

  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma tālmācībā. Apliecība par vispārējo pamatizglītību dod iespēju turpināt izglītību jebkurā vidējās vispārējās vai vidējās profesionālās izglītības programmā.

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programma. Nodrošina līdzsvarotu visu izglītības jomu apguvi, tajā skaitā dabaszinātņu jomu ar fiziku, ķīmiju, bioloģiju. Programma dod iespēju turpināt izglītību jebkurā Latvijas vai pasaules koledžā vai augstskolā.

  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma tālmācībā. Piedāvā divu svešvalodu apguvi, kā arī fizikas, ķīmijas un bioloģijas pamatu apguvi integrētā dabaszinību kursā. Programma tiem, kuri neplāno saistīt savu nākotni ar eksaktajām zinātnēm, medicīnu vai inženiera profesiju.

  • Informācijas tehnoloģiju nozare ir viena no perspektīvākajām, un daudzi cilvēki izvēlas savu profesiju tieši IT nozarē. Ar ko sākt, lai iemācītos programmēšanu, ja nav priekšzināšanu? Piedāvājam apgūt vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu ar padziļinātu programmēšanas pamatu apguvi.

Ko saka absolventi?

Daniels Spogis

Daniels Spogis

Esmu ļoti lepns, ka varu sevi saukt par šīs skolas absolventu. Attieksme pret skolēniem ir augstākajā līmenī. Ļoti labi skolotāji, kas vienmēr visu paskaidros. Šajā skolā valda vien pozitīvisms!

Kristofers Bindulis

Kristofers Bindulis

Vislabākā Tālmācības vidusskola Latvijā, ideāls variants priekš sportistiem, kuri vēlas apvienot augsta līmeņa sportu ar mācībām! Ļoti atsaucīgi un forši cilvēki!

Paula Zvejniece

Paula Zvejniece

 Atsaucīga, saprotoša, pretimnākoša attieksme. Lieliski izstrādāta mācību programma, centīgi un jauki skolotāji, draudzīgs un sirsnīgs skolas darbinieku kolektīvs. Man bija prieks un gods būt jūsu skolniecei, no visas sirds - PALDIES!! :) Vēlu daudz skolēnu, panākumu un raitu ritumu darbos :) Kā arī paklanos direktoram par viņa rūpēm un milzīgo centību. Trīs reiz URRĀ!  :))

Valts Peleckis

Valts Peleckis

Bija prieks mācīties 4 gadus Rīgas tālmācības vidusskolā. Paldies par šiem gadiem. Ideāls variants apvienot skolu un sportu kopā. Iesaku visiem sportistiem.

Kristers Pētersons

Kristers Pētersons

Rīgas Tālmācības vidusskola deva iespēju apvienot studijas ar darbu un privāto dzīvi. Šogad uzsākšu studijas Latvijas Universitātē. Izglītības iestādes maiņa uz Rīgas Tālmācības vidusskolu bijis viens no labākajiem lēmumiem pēdējo gadu laikā! Vēlreiz, PALDIES!

Sandra Ukše

Sandra Ukše

Pateicoties iespējai studēt Rīgas Tālmācības vidusskolā esmu ieguvusi kvalitatīvu izglītību, paralēli tai, arī darba pieredzi, kādas vēl nav citiem maniem vienaudžiem!

Dana Evelīna Konuško

Dana Evelīna Konuško

Šajā skolā ir ļoti atsaucīgs kolektīvs, paldies viņiem par atbalstu! Liels ieguvums bija mācības īpaši veidotajā e-vidē un nodarbības tiešsaistē, studijas šajā skolā ļāva apvienot darba gaitas.

Elza Elizabete Vanaga

Elza Elizabete Vanaga

Prieks par iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību modernā un inovatīvā veidā. Mīļš paldies atsaucīgajam skolas kolektīvam, kurš allaž bija kopā ar mani mācību ikdienā!

Dārta Bieziņa

Dārta Bieziņa

Studijas šajā izglītības iestādē iemācīja man būt patstāvīgai un organizēt savu laiku. Paldies par iespēju gūt izglītību tālmācībā, paldies par atbalstu un lielisko izlaidumu! :)

Viktorija Jefimova

Viktorija Jefimova

Prieks bija sadarboties ar skolas administrāciju, atsaucīgs un operatīvs kolektīvs. Atmiņā visspilgtāk paliks skaistais izlaidums. Paldies!

Deivids Legzdiņš

Deivids Legzdiņš

Rīgas Tālmācības vidusskolā mācos kopš 7.klases, šogad absolvēju 12. klasi. Šajā skolā ir ļoti draudzīgi, pretimnākoši skolotāji un klases biedri. Skola man bija piemērota, lai apvienotu mācības ar darbu. Iesaku to arī citiem!

Jānis Milliņš

Jānis Milliņš

Mācības e-vidē ir mūsdienīgs un veiksmīgs izglītības process. Paldies pedagogiem par sapratni un atsaucību. Mācījos ar prieku un veiksmīgi absolvēju!

Polina Sonnova

Polina Sonnova

Labākie skolas gadi pavadīti Rīgas Tālmācības vidusskolā, nosvinēts visskaistākais izlaidums. Man bija svarīgi, ka šajā skolā ciena manus reliģiskos uzskatus un pieņem manu vizuālo ārieni. Esmu lepna, ka absolvēju šo skolu. Paldies, RTV!

Stefānija Elizabete Dovguško

Stefānija Elizabete Dovguško

Šī skola man sniedza zināšanas, jaunus draugus un patīkamas atmiņas. Atsaucīgie skolotāji spēja rast atbildes uz katru neskaidro jautājumu. Prieks, ka izglītības iegūšanai izvēlējos tieši šo skolu!

Ralfs Litaunieks

Ralfs Litaunieks

Tālmācība ir interesants un aizraujošs veids kā mācīties. Studentiem, kuriem nešķiet piemērotas valsts skolas, iesaku apgūt izglītību Rīgas Tālmācības vidusskolā. Paldies par šo jauko gadu!

Sanija Sonora Jankovska

Sanija Sonora Jankovska

Tālmācības deva iespēju pilnveidot sevi un apgūt mācību vielu padziļinātāk. Neskatoties uz to, ka mācību process nenotika klātienē, studiju laikā iepazinu jaunus, foršus draugus. Te ir ļoti atsaucīgi skolotāji, paldies!

Liāna Bērziņa

Liāna Bērziņa

Iegūt vidējo izglītību tieši Rīgas Tālmācības vidusskolā izvēlējo tādēļ, ka tās personāls vislabāk iedrošināja mācībām, pārliecināja ar savu kompetento un laipno pieeju! Skolas personāls, kā arī skolotāji ir ļoti atsaucīgi - neviens jautājums nepaliek neatbildēts. Pat mācoties attālināti tiek nodrošināta individuāla pieeja katram skolēnam. Pārbaudes darbu kārtošanas termiņi ir liels pluss strādājošiem cilvēkiem. Izvēloties starp tālmācības iestādēm noteikti iesaku tieši šo skolu!

Patriks Audze

Patriks Audze

Studijas Rīgas Tālmācības vidusskolā nāca īstajā laikā, lai varētu turpināt mācīties un tikt galā ar ikdienas grūtībām personīgajā dzīvē. Mācoties skolā klātienē nejutu, ka pavadu laiku pietiekami lietderīgi, tāpēc izvēlējos RTV, lai sevi patstāvīgi pilnveidotu un iegūtu labu izglītību.

Sadarbības partneri