Kā jāmācās/kā iestāties?

Kā mācīties?

Programmas apguvei ir izveidots mācību, konsultāciju un pārbaudes darbu plāns. Katru mēnesi pēc plāna jāmācās 2 - 3 mācību priekšmeti (uzsākot mācības no septembra).

 • Katram studentam katram mēnesim tiek izveidots mācību plāns, konsultāciju grafiks un ieskaišu grafiks. Mācīties nozīmē apgūt izvēlētos un obligātos mācību kursus un nokārtot tajos ieskaites.
 • RTV mācību e-vidē jebkurā laikā ir pieejami visi kursu apguvei nepieciešamie mācību materiālu teksti, video lekcijas, pašpārbaudes darbi, konsultāciju/vebināru ieraksti, papildmateriāli, izpildīto ieskaišu vērtējumi, iespēja sazināties ar pedagogu.
 • Pirms katras ieskaites notiek divas tiešsaistes konsultācijas - vebināri. Ieslēdz datoru un piedalies! Ja tiešām tajā laikā nevari piedalīties – noskaties vebināra ierakstu.
 • Mācībām ieteicams izveidot pašam savu ritmu – noteiktu laiku, kad tu mācīsies. Mācību tempu, laiku, vietu, apjomu izvēlies pats atbilstoši savām interesēm un iespējām. Lasi ieteikumus.
 • Katra kursa apguve noslēdzas ar tiešsaistes ieskaiti. Ieskaites jāpilda savā datorā RTV mācību e-vidē. Ieplāno ieskaites veikšanai vismaz 3 stundas sava laika!
 • Ievēro, ka dažos kursos ieskaitei nepieciešamais jāsagatavo kursa apguves laikā un pašā ieskaitē tikai jāpievieno kā fails.
 • Jāiegūst sekmīgi vērtējumi visos mācību kursos. Tiek ieskaitīti iepriekš citā skolā atbilstošajā kursā iegūtie sekmīgie vērtējumi. Kursa noslēguma vērtējumu veido visas šī kursa ieskaites.
 • Ja ieskaitē iegūtais vērtējums nav apmierinošs, tas jākārto vēlreiz bez papildus maksas.
 • Ja kādu iemeslu dēļ nokavēts ieskaites termiņš, e-pastā vai telefoniski jāsazinās ar RTV biroju. Sarunājoties atrisinām visas problēmas!
 • Var saņemt individuālu pedagoga konsultāciju tiešsaistē vai sazinoties ar pedagogu RTV mācību e-vidē.
 • Klātienē valsts noteiktos datumos jānokārto obligātie valsts eksāmeni.
 • Par programmas apguvi Rīgas Tālmācības vidusskola izsniedz valsts atzītu izglītības dokumentu – atestātu par vispārējo vidējo izglītību.
 • Rīgas Tālmācības vidusskolā ir izstrādāta īpaša atbalsta sistēma dažādām sociālām grupām ar iespēju saņemt mācību maksas atlaides.

Mācību maksā ietverts viss mācībām nepieciešamais:

 • īpaši tālmācībai veidotie mācību materiāli;
 • videolekcijas un vebināru ieraksti;
 • konsultācijas/vebināri pirms pārbaudes darbiem;
 • tiešsaistes konsultācijas;
 • pārbaudes darbi divos variantos;
 • klātienes grupu konsultācijas pirms eksāmeniem;
 • valsts eksāmeni klātienē.

Kā iestāties?

Iestāties Rīgas Tālmācības vidusskolā iespējams visa mācību gada laikā. Uz izlaiduma klasēm (9., 12.) nevar iestāties pēc tam, kad beigusies reģistrācija valsts obligātajiem eksāmeniem.

Stājoties vidusskolā jāiesniedz vai jāuzrāda:

 1. Personu apliecinošs dokuments (nepilngadīgai personai arī viena vecāka personu apliecinošs dokuments);
 2. iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu (apliecība par pamatizglītību, liecība, izziņa par izglītības programmas daļēju apguvi; lēmums par izglītības dokumenta atzīšanu izglītības turpināšanai, ja izglītība iegūta citā valstī);
 3. ģimenes ārsta medicīnas izziņa (nepilngadīgam veidlapa 026/u, pilngadīgam 027/u);
 4. foto elektroniskā formātā uz [email protected] (portrets vai pašportrets).

Stājoties pamatskolā uz 7.-9.klasi jāiesniedz vai jāuzrāda:

 1. Personu apliecinošs dokuments (nepilngadīgai personai arī viena vecāka personu apliecinošs dokuments);
 2. iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu (liecība, izziņa par izglītības programmas daļēju apguvi; lēmums par izglītības dokumenta atzīšanu izglītības turpināšanai, ja izglītība iegūta citā valstī);
 3. ģimenes ārsta medicīnas izziņa (nepilngadīgam veidlapa 026/u, pilngadīgam 027/u) vai iepriekšējā skola pārsūta bērna medicīnas karti RTV;
 4. foto elektroniskā formātā uz [email protected] (portrets vai pašportrets).

 

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

 • Ja nāksiet iestāties klātienē (birojs KRIŠJĀŅA BARONA ielā 36, Rīgā), iesniegumu un citas veidlapas aizpildīsiet uz vietas, uzreiz uz vietas noslēgsim līgumu.
 • Ja aizpildīsiet pieteikumu mājas lapā, mēs ar jums sazināsimies, precizēsim jautājumus un veidlapas, līgumu nosūtīsim elektroniski.