Rekvizīti

Rekvizīti:

SIA "Rīgas Tālmācības vidusskola"

Reģ. Nr. 43603036185

Luminor Bank AS

SWIFT kods: RIKO LV 2X

Konta Nr. LV51RIKO0002013264063 (EUR)

Juridiskā adrese: "Donas", Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707

Lūgums visu korespondenci sūtīt uz faktisko adresi!

Faktiskā adrese: Sesku iela 72- 32.kab., Rīgā, LV 1082

 

Rīgā, Sesku ielā 72 - 32.telpā

Ienākot skolā, gaitenis pa labi un tad līdz gaiteņa galam.

Mobilais tālr.: +371 29411041

E-pasts: [email protected]

Darba laiks: iepriekš sazinoties un vienojoties par tikšanos.