Rekvizīti

Rekvizīti:

SIA "Rīgas Tālmācības vidusskola"

Reģ. Nr. 43603036185

Luminor Bank AS

SWIFT kods: RIKO LV 2X

Konta Nr. LV51RIKO0002013264063 (EUR)

Juridiskā adrese: Edvarta Virzas iela 55, Iecavas novads, LV 3913

Faktiskā adrese: Sesku iela 72- 32.kab., Rīgā, LV 1082

 

Rīgā, Sesku ielā 72 - 32.telpā

Ienākot skolā, gaitenis pa labi un tad līdz gaiteņa galam.

Tālrunis /fakss: +371 67592999

Mobilais tālr.: +371 29411041

E-pasts: [email protected]

Skype: talmacibasvsk
Darba laiks:iepriekš sazinoties un vienojoties par tikšanos.