VISPĀRĪGAIS komplekts

Vispārīgais komplekts

Programmas licencēšanas ID: V_2940

Akreditācijas ID: AP_1475, akreditācijas derīguma termiņš 04.04.2028

Rīgas Tālmācības vidusskola piedāvā vispārīgo komplektu, kurā var apgūt atsevišķi dabaszinību priekšmetus. Šis 4 dabaszinātņu «komplekts» pēc jaunā valsts standarta nav dalāms!

Kursā “Kultūra un māksla I” var izvēlēties apgūt mūziku vai vizuālo mākslu. Kursā "Sports un veselība" apgūst tikai mācību satura teorētisko daļu.

Par programmas apguvi Rīgas Tālmācības vidusskola izsniedz valsts izglītības dokumentuatestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Mācību maksa:

EUR 55.00 mēnesī (9 maksājumi) uzsākot mācības septembrī.

Vispārīgais komplekts sastāv no šādiem kursiem:

Vari iepazīties ar īsu katra kursa satura aprakstu atbilstoši valsts standartam izglītībā.

Iepazīsties arī ar īsu specializēto kursu satura aprakstu. Pievērs uzmanību, kurus kursus piedāvā Rīgas Tālmācības vidusskolā!

Padziļināto kursu var izvēlēties tikai, ja ir apgūts atbilstošais pamatkurss (pamatkursi ir apzīmēti ar romiešu cipariem I, piemēram, Latviešu valoda I, Fizika I, utt.).

Ne mazāk kā 2 padziļinātājos kursos jākārto valsts eksāmeni.

PROJEKTA DARBS  ir obligāts visiem, tas jāveic un jāaizstāv kā viens no 5 veidiem:

  • Pētnieciskais darbs
  • Sabiedriskais darbs
  • Mākslinieciskās jaunrades darbs
  • Dizaina risinājums
  • Mācību uzņēmums

Pamatkursu un padziļināto kursu apraksti pa mācību jomām pieejami skola2030.lv mājas lapā ŠEIT

 

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Informācija skolēniem par SKOLA2030 

Informācija vecākiem par SKOLA2030 

Informācija par mācību norisi un iestāšanos vidusskolā