Vidējā vispārējā izglītība un programmēšanas pamati

Vidējā vispārējā izglītība un programmēšanas pamati

Izglītības programmas kods: 31013014
Programmas licence Nr.V-8959, izsniegta 06.02.2017.
Akreditācijas lapa Nr.10941, izsniegta 05.09.2017.

Mācību maksa:

EUR 55.00 mēnesī (9 maksājumi), uzsākot mācības septembrī.

Programma dod iespēju tālmācībā iegūt vispārējo vidējo izglītību un vienlaikus apgūt programmēšanas pamatus.

Programmētājam vienīgais, kas nemainās, ir nemitīgas pārmaiņas. Tādēļ galvenā ir prasme ātri apgūt jaunas lietas. Labu programmētāju nedefinē spēja izmantot konkrētu programmēšanas valodu vai rīku. Prasme, kas padara par ļoti labu programmētāju ir spēja ātri apgūt jaunas lietas un tās pielietot praksē.

Programmēšanas pamati ietver vispārēju izpratni par programmēšanu; prasmi domāt algoritmiski un efektīvi risināt problēmas; pamatzināšanas vairākās valodās, tai skaitā C++, JavaScript, CSS, HTML un PHP; kā izstrādāt programmēšanas projektus.

Programmā ietverti visi obligātie mācību priekšmeti vispārējās vidējās izglītības ieguvei:

 

 10. klase 

 11. klase 

 12. klase 

Latviešu valoda

2

2

2

Svešvaloda (angļu valoda)

2

2

2

Matemātika

4

4

4

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Literatūra

2

2

2

Informātika

2

2

 

Fizika

2

2

2

Ķīmija

2

2

2

Bioloģija

2

2

2

Vizuālā māksla

2

 

 

Programmēšanas pamati

4

4

4

Veselības mācība*

 

 

1

Politika un tiesības*

 

 

2

Ekonomika*

 

1

2

Psiholoģija*

 

2

 

Ieskaišu skaits

26

27

29

*Jāizvēlas vismaz 2 no obligātiem izvēles priekšmetiem: ekonomika, politika un tiesības, psiholoģija vai veselības mācība. 

Programmas apguvei ir izveidots mācību, konsultāciju un pārbaudes darbu plāns. Katru mēnesi pēc plāna jāmācās 3 mācību priekšmeti, kā arī programmēšanas pamati.

  1. RTV mācību e-vidē ir pieejami visi programmas apguvei nepieciešamie mācību materiāli, videolekcijas, pašpārbaudes darbi, konsultāciju/vebināru ieraksti, papildmateriāli.
  2. Pirms pārbaudes darbiem notiek online konsultācijas - vebināri. Ieslēdz datoru un piedalies! Ja tiešām tajā laikā nevari piedalīties – noskaties vebināra ierakstu.
  3. Mācību laikā ieteicams izveidot savu mācību ritmu – noteiktus laikus, kad mācīties. Mācību tempu, laiku, vietu, apjomu izvēlies pats atbilstoši savām interesēm un iespējām.
  4. Katra mēneša mācību cikls pēc noteikta grafika noslēdzas ar testu un ieskaiti mācību priekšmetā. Pārbaudes darbi jāpilda RTV mācību e-vidē, ieplānojot laiku to veikšanai.
  5. Jāiegūst sekmīgi vērtējumi visos mācību priekšmetos. Iepriekš citās skolās iegūtie sekmīgie vērtējumi tiek ieskaitīti.
  6. Ja ieskaitē iegūtais vērtējums nav apmierinošs, var to kārtot vēlreiz 2.variantā.
  7. Var saņemt individuālu konsultāciju, izmantojot programmu Skype vai sazinoties ar pedagogu RTV mācību e-vidē.
sākt mācīties

12. klases noslēgumā valsts noteiktos datumos skolā klātienē jānokārto trīs obligātie valsts eksāmeni latviešu valodā, matemātikā, vienā svešvalodā – angļu, vācu vai krievu, kā arī viens izvēles eksāmens:

  • vai no valsts rīkotajiem eksāmeniem fizikā, bioloģijā, ķīmijā, ekonomikā, informātikā, vēsturē, otrajā svešvalodā,
  • vai skolas rīkotais eksāmens psiholoģijā.

Par programmas apguvi Rīgas Tālmācības vidusskola izsniedz valsts izglītības dokumentu – atestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Rīgas Tālmācības vidusskolā ir izstrādāta īpaša atbalsta sistēma dažādām sociālām grupām ar iespēju saņemt mācību maksas atlaides.

Maksā ietverti:
•    īpaši tālmācībai veidotie mācību materiāli;
•    videolekcijas un vebināru ieraksti;
•    konsultācijas/vebināri pirms katras pārbaudes darbiem ;
•    klātienes grupu konsultācijas pirms eksāmeniem;
•    Skype/Zoom konsultācijas;
•    pārbaudes darbi divos variantos.

Vidējā vispārējā izglītība nodrošina iespēju turpināt izglītību jebkurā Latvijas vai pasaules koledžā vai augstskolā un paver Tavai nākotnei jaunas iespējas!