Metodiskā diena RTV

Publicēts: 30.08.19

Šodien skolas administrācija un pedagogi pulcējās, lai pārskatītu iepriekšējā mācību gada rezultātus un izskatītu galvenos uzdevumus 2019./2020. mācību gadam. 
Rosīga diena, darbs grupās, idejas, ieteikumi un lēmumi! 
Paldies visiem pedagogiem par ieguldīto darbu pagājušajā mācību gadā, jo īpaša pateicība aktīvākajiem!
Lai mums visiem veiksmīgs, aizraujošs un rosīgs jaunais mācību gads!