Mācību maksas atlaides

Publicēts: 03.08.22

Rīgas Tālmācības vidusskolai rūp tās skolēni, tādēļ dažādām sociālām grupām
ir iespējams saņemt īpašas mācību maksas atlaides.