Pedagoģiskā sēde 2020./2021. m.g.

Publicēts: 29.08.20

Pedagogi sagatvojušies jaunajam mācību gadam! 
Prezentē savu veikumu!

Šogad visām Latvijas skolām stājas spēkā jauns valsts vispārējās vidējās izglītības standarts, tādēļ 7. un 10. klasē izglītības programmas mainīsies! Pedagogi čakli strādājuši, lai sagatvotu jaunos mācību materiālus un pārbaudes darbus. 
2020./2021. mācību gada sākums jau tepat aiz sliekšņa! Lai mums visiem izturība, enerģija, jaunas idejas, pozitīvs noskaņojums! Lai izdodas!