Sadarbība ar augstskolām

Rīgas Tālmācības vidusskola aktīvi sadarbojas ar augskolām un koledžām Latvijā

Rīgas Tālmācības vidusskola aktīvi sadarbojas ar augstskolām un koledžām Latvijā. Dodoties studēt uz sadarbības augstskolām, var saņemt studiju maksas atlaides.

Tāpat arī tiek veidota sadarbība ar biedrībām, kas piedāvā un nodrošina mūsdienīgu pieeju zināšanu apguvē un skolas mācību procesa nodrošināšanā.

Rīgas Tālmācības vidusskola ir izveidojusi arī veiksmīgu sadarbību ar vienīgo Lietuvas tālmācības vidusskolu, ar tālmācības vidusskolām Somijā un Igaunijā.

Want to study?

Fill out our application form to be one step closer to studying