Uzņemšanas nosacījumi

Uzsāc mācības pirmajā tālmācības vidusskolā Latvijā un pārliecinies, cik ērti un saprotami var iegūt pamatizglītību vai vidējo vispārējo izglītību.

Uzņemšanas nosacījumi

Aicinām uzsākt mācības pirmajā  tālmācības vidusskolā Latvijā, un Tu pārliecināsies, cik ērti un saprotami var iegūt pamatizglītību vai vidējo vispārējo izglītību bez stresa un steigas! Pieteikties mācībām var visa mācību gada garumā.

Lai iestātos skolā ir jāuzraksta iesniegums*, kuram jāpievieno:

* ja Tev nav 18, tad ar vecāku parakstu!

 • iepriekš iegūtās izglītības dokumenti (pamatizglītības apliecība, liecība, centralizētā eksāmena sertifikāti, sekmju izraksts, personas lieta no skolas, iegūto arodizglītību vai profesionālo izglītību apliecinošs dokuments - lai varam ņemt vērā jau iegūtās atzīmes!)
 • stājoties 10.klasē - obligāti jāuzrāda apliecība par iegūtu pamatizglītību (var būt iegūta arī citā valstī).
 • pase vai ID karte (nepilngadīgajiem - dzimšanas apliecība un vecāku pase);
 • 1 fotokartiņa (3x4 cm), foto elektroniski, ir iespēja nobildēties skolā;
 • ģimenes ārsta izziņa (nepilngadīgajiem - bērna medicīniskā karte, veidlapa Nr.026/u, pilngadīgajiem - veidlapa Nr.027/u);
 • dokuments par uzvārda maiņu (ja mainīts uzvārds);

 

Iestājoties noslēdzam savstarpēju līgumu par mācībām - kas Tev pienākas no skolas un ko skola sagaida no Tevis. Ieskaitām visus iepriekš iegūtos vērtējumus, sastādām ieskaišu kārtošanas plānu un maksājumu grafiku. Noskaidrojam, vai Tev pienākas kādas atlaides atbilstoši RTV noteikumiem.

Pieteikuma dokumentu noformēšanas maksa - 30.00 EUR.

 1. Pieteikties mācībām var visa mācību gada garumā. Dokumentus var iesniegt klātienē RTV birojā vai attālināti - elektroniski,  parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu. (kā noformēt elektronisko parakstu).
 2. Iestājoties skolā, tiek ieskaitīti visi iepriekš iegūtie sekmīgie vērtējumi izvēlētajai izglītības programmai un klasei atbilstošajos mācību priekšmetos semestrī un gadā, kā arī jau nokārtotie eksāmeni.
 3. Pēc individuāla plāna ir iespēja viena mācību gada laikā attiecīgajā izglītības programmā secīgi apgūt divu klašu mācību priekšmetu saturu MK noteiktajā kārtībā.
 4. Ja izglītības dokuments ir iegūts ārzemēs un  vēlaties turpināt izglītību Latvijā, izglītības dokumenti jāiesniedz pielīdzināšanai Akadēmiskās informācijas centrā (AIC) (http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija).
 5. Ja izglītību apliecinošs dokuments ir nozaudēts, jādabū tā dublikāts (dublikātu izsniegšanas kārtība: http://likumi.lv/doc.php?id=147555 IV nodaļā).

Vēlies mācīties?

Aizpildi pieteikuma anketu un būsi soli tuvāk mācībām