Sociālās atlaides

Mums rūp mūsu studenti, tāpēc uzsākot mācības Rīgas Tālmācības vidusskolā, dažādām sociālām grupām ir iespēja saņemt mācību maksas atlaides.

Sociālās atlaides

  1. Māmiņām un tētiem, kuriem ir bērns līdz trīs gadu vecumam - 30% atlaide no pilnas viena mācību gada maksas.
  2. Daudzbērnu ģimenēm un mazturīgo ģimenēm (1 personai no ģimenes, turklāt tas tiek attiecināts arī uz daudzbērnu ģimenēm ar bērniem līdz 24 gadu vecumam, ja viņi turpina mācīties vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē) - 50% atlaide no pilnas viena mācību gada maksas.
  3. Vienas ģimenes locekļiem (otram ģimenes loceklim, kurš piesakās mācībām RTV) - 50% atlaide no pilnas viena mācību gada maksas.
  4. Izglītojamiem ar īpašām vajadzībām - 50% atlaide no pilnas mācību maksas.
  5. Cita atlaide var tikt piemērota, saņemot izglītojamā iesniegumu ar argumentētu pamatojumu.

Lai pieteiktos atlaidei, ir jāuzraksta iesniegums un klāt jāpievieno šo faktu apliecinošs dokuments.

 

Vēlies mācīties?

Aizpildi pieteikuma anketu un būsi soli tuvāk mācībām