atpakaļ

LIVA valdes sēde

Publicēts 17.02.2015
Paplašinātajā Latvijas izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) valdes sēdē 166 Latvijas skolu direktori un direktoru vietnieki tikās ar Līgu Bucenieci, IZM Izglītības departamenta direktora vietnieci izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā, Modru Jansoni, IZM vecāko eksperti, un diskutēja par IZM izstrādātā pedagogu darba samaksas modeli, aprobācijas laikā konstatētajām nepilnībām un tālākajiem uzdevumiem.Skolu direktori izteica neizpratni, ka līdz šim jaunajā modelī netiek runāts par skolu direktoru un vietnieku darba pienākumiem un atalgojumu, taču LIVA ir gandarīta, ka sarunas partneri uzklausīja viens otru un vienojās par konstruktīvu sadarbību arī turpmāk.

Sēdē piedalījās arī Rīgas Tālmācības vidusskolas direktors Edgars Grīnis.Sēdes otrajā daļā Inita Juhņēviča, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja, un Juris Zīvarts, IKVD Uzraudzības departamenta direktors, iepazīstināja ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta plānoto 2015.gadā.

Paplašinātās valdes sēdes par aktuāliem izglītības jautājumiem LIVA plāno organizēt arī turpmāk.LIVA prezidente, Rīgas Tālmācības vidusskolas dibinātāja Ilze Kalniņa.

Vēlies mācīties?

Aizpildi pieteikuma anketu un būsi soli tuvāk mācībām