Social discounts

  1. Māmiņām un tētiem, kuriem ir bērns līdz trīs gadu vecumam - 30% atlaide no pilnas mācību maksas.
  2. Daudzbērnu ģimenēm un mazturīgo ģimenēm (1 personai no ģimenes, turklāt tas tiek attiecināts arī uz daudzbērnu ģimenēm ar bērniem līdz 24 gadu vecumam, ja viņi turpina mācīties vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē) - 50% atlaide no pilnas mācību maksas.
  3. Vienas ģimenes locekļiem (otram ģimenes loceklim, kurš piesakās mācībām RTV) - 50% atlaide no katra mācību gada mācību maksas.
  4. Izglītojamiem ar īpašām vajadzībām - 50% atlaide no mācību maksas visam mācību periodam.
  5. Cita atlaide var tikt piemērota, saņemot izglītojamā iesniegumu ar argumentētu pamatojumu.

Lai pieteiktos atlaidei, ir jāuzraksta iesniegums un klāt jāpievieno šo faktu apliecinošs dokuments.

Want to study?

Fill out our application form to be one step closer to studying